Kinh nghiệm sống sót khi đi du lịch Ấn Độ

Tại Ấn Độ, giao thông là một vấn đề với ùn tắc giao thông thường xuyên cùng tàu câu chuyện vô số nạp với những người có hơi thở của bạn sặc mùi “một nhà vệ sinh khổng lồ.” Nhưng nếu bạn biết làm thế nào và không chuẩn bị trước, Ấn Độ sẽ không khủng khiếp và đáng sợ....   Xem thêm

Read more